Nabídka služeb ChemEko

Základní hodnocení rizika

Cena zpracování základního hodnocení rizik závisí na počtu provozních činností v každé provozovně a existujících předmětech ochrany ŽP v okolí dotčených provozoven (ochranná pásma vodních zdrojů, vymezené ptačí oblasti atd.). Kontaktujte nás a vyžádejte si cenovou nabídku na chemeko@chemeko.cz

Podrobné hodnocení rizika

Pokud  Vám vznikne povinnost podrobného hodnocení rizika, zvažte certifikaci dle ČSN EN ISO 14001. Tato certifikace, kromě usnadnění splnění požadavků zákona o ekologické újmě, Vaši společnost zařadí do kategorie subjektů fungujících podle mezinárodně uznávaných standardů.  ChemEko podniková ekologie, spol. s r. o. ve spolupráci se společností Top - Tree - System, s. r. o. kvalifikovaně připraví Vaší společnost pro certifikaci dle ČSN EN ISO 14001.  

Společnost Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o. pořádá odborné konference, workshopy a semináře zaměřené zejména na oblast ochrany životního prostředí a oblast dopravy.

Kromě jednorázových služeb v oblasti podnikové ekologie nabízí společnost ChemEko podniková ekologie, spol. s r. o. trvalý externí výkon funkce podnikového ekologa. V rámci této nejčastěji poskytované služby zpracováváme dokumentaci ve všech oblastech podnikové ekologie (nakládání s odpady, ochrana ovzduší, nakládání s chemickými látkami a přípravky, ochrana vod...), komunikujeme za klienta s orgány veřejné správy, zastupujeme jej v jakémkoli správním řízení (od vyřízení žádosti po zastupování při kontrole a v případném správním řízení ve věci uložení sankce nebo nápravných opatření), pravidelně školíme příslušné pracovníky v oblasti předpisů práva životního prostředí (s důrazem na místní podmínky a poměry), vykonáváme pravidelný dozor nad pracovníky klienta a organizujeme odstranění případných rozporů s právem požadovaným stavem, přičemž neseme plnou odpovědnost za to, že se klient nedostane do deliktního stavu. Tato odpovědnost je řádně pojištěna, včetně pojištění odpovědnosti za škodu ve formě pokuty uložené našemu klientu v důsledku našeho případného selhání.

Využijte našich nadstandardních služeb prověřených mnohaletou praxí v oboru (18 let), poskytovaných za velmi příznivou cenu (výhodný měsíční paušál). Kontaktujte nás a vyžádejte si cenovou nabídku na chemeko@chemeko.cz

 

 

 

Chemeko_logo2T (7K)

 

logo-TTS (4K)
logo-ekomonitor (2K)